نوآوری داده ها | هوش مصنوعی | داده کاوی | پایگاه داده | نوآوری در هوش مصنوعی - آلاوان

نوآوری داده ها

یادگیری هوش مصنوعی

نبود داده، نبود هوش مصنوعی

به عنوان یک جامعه ، ما در حال تولید داده با سرعتی بی سابقه هستیم. این داده ها پتانسیل فوق العاده ای برای حل مشکلات ، ارائه بینش و ساخت محصولات قدرتمند ارائه می دهند. نوآوری داده ها فرآیند استفاده از منابع و روش های جدید یا غیر سنتی داده ها برای غلبه بر چالش های داده است.

در یک مطالعه اخیر ، ۹۶٪ از پاسخ دهندگان گزارش داده اند که عدم آموزش فناوری اطلاعات و مهارت سازمان ها، توانایی آنها را در آموزش الگوریتم های یادگیری ماشین و دستیابی به اطمینان از مدل هایی که باید ارائه دهند، منع کرده است.

%

یافتن متخصص خبره‌ی علوم داده را دشوار عنوان کرده‌اند

%

کیفیت پایین داده را بزرگترین محدودیت برشمرده‌اند

%
عدم دسترسی مناسب به داده ها را مسئله و مشکل اصلی میدانند

تیم های مشارکت‌کننده برای غلبه بر چالش های داده‌ای شما

پلتفرم مشترک ما دسترسی سازمان ها به یک مجموعه از استعدادهای متنوع را فراهم می کند. تیم های متشکل از ۵۰ نفر از همکاران ما از فرآیندهای داخلی و بهترین ابزار کلاس‌ برای اصلاح توضیحات مسئله و جمع آوری و تقویت داده های لازم برای شروع مرحله تجزیه و تحلیل و مدل سازی هوش مصنوعی استفاده می کنند.