NLP – آلاوان

پردازش زبان طبیعی توانایی خواندن متن ، شنیدن گفتار و تفسیر کلمات را در دستگاه ها در دسترس قرار داده و فناوری NLP در پنج سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است. در همین راستا موارد زیادی برای نوآوری های اجتماعی و زیست محیطی پدید آمده است.

آلاوان

رفع مشکلات NLP شما

چندین سازمان مشکلات NLP خود را با کمک ما حل کرده اند ، از تجزیه و تحلیل سیاست و تجزیه و تحلیل احساسات اجتماعی گرفته تا موارد استفاده مرتبط با بخش بهداشت و انرژی. مجموعه استعدادهای متنوع ما در ترکیب با سیستم عامل مشترک‌مان منجر به سابقه ای از راه حل های نوآورانه و کارآمد شده است.