تجزیه و تحلیل نقش اتصال در توسعه اقتصادی و انسانی – آلاوان

تجزیه و تحلیل نقش اتصال در توسعه اقتصادی و انسانی

درخواست کن

در این چالش هوش مصنوعی با UNDP ، 50 متغیر تغییر فناوری راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی رابطه بین اتصال و شاخص های توسعه انسانی (امید به زندگی ، تحصیلات و / یا درآمد سرانه) ایجاد کردند.

در این چالش هوش‌مصنوعی با undp ، تعداد ۵۰ تغییر دهنده از تغییر دهندگان فناوری راه حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را برای شناسایی رابطه بین اتصال به اینترنت و شاخص‌های توسعه انسانی ( امید به زندگی، تحصیلات و سرانه درآمد)  ساختند.

 

مسئله

اتصال به اینترنت به یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی اقتصاد مدرن و یکی از روندهای مهم قرن بیست‌و‌یکم تبدیل شده است. در این زمینه، اصطلاح شکاف دیجیتالی پدید آمده است، که به شکاف بین افرادی که به اینترنت امن و پرسرعت دسترسی دارند (که به آنها امکان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات مدرن را می‌دهد) و افرادی که به آن دسترسی ندارند اشاره دارد. به عنوان مثال، در آمریکا، این شکل از نابرابری بین جوامع شهری و روستایی(با بسیاری از جوامع روستایی که دسترسی به اینترنت امن ندارند) بیشتر است و نیز بین گروه‌های اجتماعی-اقتصادی نیز به صورت شایع‌تری دیده می‌شود، با احتمال کمتری دسترسی افراد کم‌درآمد نسبت به همتایان ثروتمندترشان نیز به همین صورت است. علاوه بر این مشکل، کووید 19 نیز نقش و اهمیت همبندی را تغییر داده است.

 

راه‌حل

چندین پیامد مهم سیاسی وجود دارد که می توان از نتایج پروژه استخراج کرد. مثلا:

  • همانطور که دولت ها در پی فراگیرشدن کووید ۱۹،  خدمات عمومی را به صورت دیجیتال ارائه می‌دهند، آیا محرومیت از اتصال به اینترنت تأثیر دوچندانی بر محرومیت از مزایای عمومی دارد؟
  • آیا درک بهتر اتصال به اینترنت (و امنیت داده‌ها در اتصال به اینترنت) برای دولت‌ها در طراحی سیاست‌هایی که شهروندان را  متصل می کند، فوریت ایجاد می کند؟
  • آیا راهی برای شناسایی فاکتورهایی وجود دارد که شکاف دیجیتالی را برای گروه‌های خاص افزایش داده‌اند؟ با این وجود آیا تاکید بیشتر، دولت‌ها را برای رسیدگی به شکاف دیجیتالی وادار می کند؟
  • بحران کووید ۱۹ چگونه بر شکاف دیجیتالی تاثیر گذاشته است؟ آیا محرومیت دیجیتالی برای گروه‌های خاص را تشدید کرده است؟ و یا جمعیت‌ خاصی را به سمت آسیب‌پذیری بیشتر سوق می‌دهد؟ آیا در معرض خطر بودن را افزایش داده است؟

 

برنامه توسعه ملل متحد در حدود ۱۷۰ کشور فعال است و به ریشه‌کن کردن فقر و کاهش نابرابری‌ها و محرومیت‌ها کمک می کند. ما به کشورها کمک می‌کنیم تا سیاست‌ها ، مهارت‌های رهبری ، توانایی‌های شراکت ، توانایی‌های نهادی و پایدار سازی را برای حصول نتایج،  توسعه دهند.

 

برنامه توسعه ملل متحد در حدود 170 کشور و سرزمین کار می کند و به دستیابی به ریشه کنی فقر و کاهش نابرابری ها و محرومیت ها کمک می کند. ما به کشورها کمک می کنیم تا سیاست ها ، مهارت های رهبری ، توانایی های شراکت ، توانایی های نهادی و ایجاد پایداری را برای ایجاد نتایج توسعه توسعه دهند.