آلاوان - پلتفرم ملی هوش مصنوعی

پلت‌فرم ملی برای حل مسئله با استفاده از هوش مصنوعی

منحصرا برای سازمانهای تأثیرگذار و مهندسان هوش مصنوعی در دنیای واقعی، شروع یک پروژه جدید هر هفته.

همین حالا اقدام کن :

متخصصان AI سازمان ها
پلت‌فرم ملی برای حل مسئله با استفاده از هوش مصنوعی
متخصص هوش مصنوعی

+ 25

متخصص هوش مصنوعی

متخصص هوش مصنوعی

+ 4

شهرهای فعال

متخصص هوش مصنوعی

+ 12

پروژه های فعال

متخصص هوش مصنوعی

+ 2000

ساعت کار انجام شده

امکان ایجاد سازمان های
تأثیرگذار با رشد هوش مصنوعی چابک و اخلاقی

سازمان ها در هر اندازه - از شرکت های نوپا گرفته تا شرکت های بزرگ و قدیمی از بستر مشترک ما برای ایجاد راه حل های مهندسی و کارآمد در زمان رکورد استفاده می کنند. پلت فرم سلسله مراتبی ما ، افراد ، فرایندها و فن آوری های مناسب را برای توسعه موفقیت آمیز پروژه های هوش مصنوعی در کنار هم گرد آورده است.

امکان ایجاد سازمان هایتأثیرگذار با رشد هوش مصنوعی چابک و اخلاقی

در مدت 8 هفته از مشکل
به راه حل دیگر

شما به عنوان یک سازمان نیازی به تخصص قبلی هوش مصنوعی ندارید.
ما سطوح مختلف بلوغ علم داده را پوشش می دهیم.

نحوه کار برای سازمان ها

ارسال پروژه

سازمانی یک پروژه را ارسال می کند و در صورت پذیرش، پروژه از طریق وب سایت ما راه اندازی می شود.

ارسال پروژه

انتخاب

پس از یک فرآیند دقیق انتخاب ، ما یک تیم متنوع متشکل از 40-60 مهندس هوش مصنوعی تشکیل می دهیم.

انتخاب

ایده

این تیم مسئله را از زوایای مختلف تجزیه و تحلیل می کند تا اولویت را برای تأثیرگذاری و امکان سنجی تعیین کند.

ایده

جمع آوری و تهیه اطلاعات

گروه های مختلف کاری روش های ابتکاری برای جمع آوری و افزایش منابع مختلف داده را شناسایی می کنند.

جمع آوری و تهیه اطلاعات